Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk

Nyheder


26-05-2020

Omkoblinger mod Hjerup

Processen med omkoblingen gik ikke helt efter planen. Vi skulle have lukket for vandet kl. 9,00, men i forbindelse med forberedelsen her til morgen, blev der tabt en sten ned over ledningen og et markant brud og en strakslukning kl. 7:15 var nødvendig.
Ved godt 16 tiden kom vandet igen og de planlagte arbejder var udført.
Entreprenøren beklager meget situationen.
Alle skulle have vand nu igen.

Det videre arbejder omfatter færdiggørelse af hovedledning om overledning af vand til denne.
Her efter skal de ejendomme, som vi har passeret tilsluttes den nye ledning. Vi regner med at dette arbejde er færdig inden for de næste par uger.
I mellemtiden, vil der blive foretaget lækagemålinger følgende steder:
Mod Billeskov
På Skovbakken
På Hjortegyden
På Skovvangsvej
Om området Hjerupvej 18
På strækningen mellem Billeskov og Middelfartvej.

Målearbejdet på Hjerupvej vil kunne give manglende tryk i Stubberup området.

Resultatet af målearbejdet vil kunne resultere i mindre arbejder . Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse hvor og hvor meget - men følg med her på siden.


18-05-2020

Lukning for vandet i Hjerup tirsdag den 26. maj 2020

I forbindelse med renovering af vandledningerne i Hjerup, er vi nødsaget til at lukke for vandet til området kl. 9,00.

Allerede kl. 10 lukker vi op for vandet til Faurskov.

Desværre, så tør vi ikke love at vi kan lukke op for vandet til det øvrige område før ved 16 tiden tirsdag eftermiddag.

Lukningen vil omfatte nogle omkoblinger ved Engvej og ved Skovbakken i begge ender.
Når omkoblingen er færdig, vil vi forsætte arbejdet med renovering i området. Eventuelle yderliggere lukninger i forløbet vil kun begrænse sig til nogle få ejendomme eller veje.

Vi beklager ulejligheden.

Kai Egede Jensen
Formand


18-05-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Vores nye hjemmeside giver mulighed for at tilmelde sig en alarmering omkring planlagte lukninger for vandet.
I menuen Beredskabs sms kan du tilmelde dig ordningen ved inddatering af dit mobil nr. og ellers følge vejledningen.

Vi vil bestræbe os på at sende besked ud i god tid ved planlagte arbejder, samt om muligt også at anvende muligheden ved akutte brud.

Situationen er lidt vanskeligere ved akutte brud, da der oftest er meget hektisk aktivitet når disse forekommer, og da sandsynligheden for at bestyrelsen er på arbejde eller tilsvarende er stor.

MEN - vi vil bestræbe os for at bruge det nye værktøj, så vi kan tilbyde den bedste service.

Kai Egede Jensen
Formand


04-05-2020

VELKOMMEN til Kerte Vandværks nye hjemmeside.


Bestyrelsen håber med denne nye og mere moderne hjemmeside, at vi får lettere ved at kommunikere ud omkring hvad der sker i Kerte Vandværk.

Vi har mange tiltag omkring renovering af vores ledninger. Der vil løbende i 2020 ske flere arbejder såvel i Kerteområdet som i Hjerupområdet.

Der vil også, som et nyt tiltag på hjemmesiden, snart blive en SMS ordning, så vi kan advisere om ledningsbrud. Ordningen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer den oppe at køre i løbet af juni. Følg med i vores informationer på denne side.

Som følge af et stort vandspild og et gammelt ledningsnet starter bestyrelsen med at renovere ledningsnettet i Hjerup.

Arbejdet vil pågå de næste to måneder. Der vil være driftsforstyrrelser, men vi vil bestræbe os på at minimere disse.

Arbejdet omfatter anlæg af en ny forsyningsledning fra Engvej til Billeskov. Arbejdet med ledningen fra Engvej til Skovvangsvej vil blive udført uden forstyrrelser. Ledningen på denne strækning placeres i den modsatte side af vejen . Omkoblingen vil kunne give driftsforstyrelser.

Med Venlig hilsen

Kai Egede Jensen
Formand
Kerte & Omegns Vandværk


10-03-2020

Eksempel

I kan skrive om problemer med driften

eller planlagt nedetid

eller om en forestående generalforsamling

mm.


Andelsselskabet

Kerte & Omegns Vandværk

Kertevej 65, Kerte

5560 Aarup


 

Driftstatus

 

Driftsforstyrrelser i Hjerup

 


 

Kontakt

 

Formand, Kai Egede Jensen

Mob.: 41 23 45 04

Mail: keg@faurskovmolle.dk

 

Kasserer, Lise Hansen

Mob.: 64 43 12 03

Mail: liseorsbjerg@live.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies