Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk

Nyheder


15-10-2021

Renovering gennem Ørsbjerg By

Arbejdet med renovering gennem byen er nu kommet i gang og vi er allerede nu løbet ind i de første udfordringer.
De betyder, at vi sandsynligvis får brug for at afbryde for vandforsyningen i nogle timer.
Vi har haft et ikke varslet brud i dag, men kun af kort varighed - vi beklager.
Vi vil tilrettelægge vores arbejde,hvor der bliver lukket for vandet, sådan at der er lukket for vandet kortest mulig tid.
Entreprenøren har fået at vide, at der skal være vand på frem til kl. 09 og igen efter kl. 15. Dermed ikke sagt, at der vil være lukket i disse timer, men sagt, at uden for dette tidsrum må der ikke planlægges efter lukning.
Der udsendes SMS senest dagen før vi laver en planlagt lukning, så der kan tappes vand af i dunke.
Vi opfordre endnu engang til at vores andelshavere tilmelder sig vores SMS-ordning på hjemmesiden her.

FORTÆL DIN NABO OM DENNE HJEMMESIDE OG ADVISER HAM OM VORES UDFORDRINGER.

Kai Egede Jensen
Formand


16-01-2021

Hovedmængder for 2020

Bestyrelsen har været rundt og aflæse vandmålerne på alle ejendomme og sammenlignet den oppumpede vandmængde og den udpumpede, med det samlede salg af vand.

Vi har i 2020 oppumpet 77.732 m3 vand og brugt 5.742 m3 til skylning af filtre. Vi har samlet solgt 65.616 m3. Dette betyder at vi har haft et spild på 8,2 %.

Det er rigtige gode tal i forhold til tidligere år. Samtidig så indeholder tallene også spild i forbindelse med alle vores ledningsarbejder, som vi har haft i året. Vi kan således forvente at resultatet bliver endnu bedre i 2021.
Renoveringsarbejdet har haft en rigtig god effekt.

Vi er dog ikke færdige. Den næste strækning, som vi skal have i gang er fra Ørsbjergkrydset og op til hvor Pindsende starter i Kaslundvej. Vi regner med at starte dette arbejde i februar.
Samtidig har vi et tab på Ørsbjergvej, som vi endnu ikke har fået lokaliseret. Da vi ikke ved hvor og hvad, kan vi endnu ikke sige, hvad der skal gøres.

Oplever du lavt tryk eller ser du lækager, vand på vejen, vand i indkørslen eller andet, så kontakt bestyrelsen.

Godt nytår

Kai Egede Jensen
formand


18-05-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Vores nye hjemmeside giver mulighed for at tilmelde sig en alarmering omkring planlagte lukninger for vandet.
I menuen Beredskabs sms kan du tilmelde dig ordningen ved inddatering af dit mobil nr. og ellers følge vejledningen.

Vi vil bestræbe os på at sende besked ud i god tid ved planlagte arbejder, samt om muligt også at anvende muligheden ved akutte brud.

Situationen er lidt vanskeligere ved akutte brud, da der oftest er meget hektisk aktivitet når disse forekommer, og da sandsynligheden for at bestyrelsen er på arbejde eller tilsvarende er stor.

MEN - vi vil bestræbe os for at bruge det nye værktøj, så vi kan tilbyde den bedste service.

Kai Egede Jensen
Formand


04-05-2020

VELKOMMEN til Kerte Vandværks nye hjemmeside.


Bestyrelsen håber med denne nye og mere moderne hjemmeside, at vi får lettere ved at kommunikere ud omkring hvad der sker i Kerte Vandværk.

Vi har mange tiltag omkring renovering af vores ledninger. Der vil løbende i 2020 ske flere arbejder såvel i Kerteområdet som i Hjerupområdet.

Der vil også, som et nyt tiltag på hjemmesiden, snart blive en SMS ordning, så vi kan advisere om ledningsbrud. Ordningen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer den oppe at køre i løbet af juni. Følg med i vores informationer på denne side.

Som følge af et stort vandspild og et gammelt ledningsnet starter bestyrelsen med at renovere ledningsnettet i Hjerup.

Arbejdet vil pågå de næste to måneder. Der vil være driftsforstyrrelser, men vi vil bestræbe os på at minimere disse.

Arbejdet omfatter anlæg af en ny forsyningsledning fra Engvej til Billeskov. Arbejdet med ledningen fra Engvej til Skovvangsvej vil blive udført uden forstyrrelser. Ledningen på denne strækning placeres i den modsatte side af vejen . Omkoblingen vil kunne give driftsforstyrelser.

Med Venlig hilsen

Kai Egede Jensen
Formand
Kerte & Omegns Vandværk


Andelsselskabet

Kerte & Omegns Vandværk

Kertevej 65, Kerte

5560 Aarup

Cvr. : 80561210


 

Driftstatus

 

Normal drift i vandværket og forsyningsområderne.

Der etableres nye vandrør i Ørsbjerg (Kaslundvej), og det kan forekomme at der er uforudsete lukninger ved uheld.

 


 

Kontakt

 

Formand, Kai Egede Jensen

Hårevej 25
Faurskov
5560 Aarup

Mob.: 41 23 45 04

Mail: keg@faurskovmolle.dk

 

Kasserer, Lise Hansen

Kaslundvej 22
Ørsbjerg
5560 Aarup

Mob.: 40113203

Mail: liseorsbjerg@live.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies