Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk

Nyheder


20-05-2024

Vandforbrug meget stort

Hej alle

Vi må opfordre alle vores forbrugere til at hold sig lidt tilbage med havevandingen. .

Der pumpes her 2. pinsedag mere vand ud end som vi kan pumpe op.

Kai Egede Jensen
Formand


23-02-2024

PFAS

Kerte vandværk har igen fået analyseret vandet for PFAS forbindelser,
og der er ikke fundet spor efter disse stoffer.
Der bliver analyseret for 22 forskellige PFAS forbindelser.
Se evt. analyse rapporten under Vandkvalitet. (07 februar 2024)


26-01-2024

Opgørelse af oppumpet og leveret vand i 2023

Så er årsaflæsningerne gennemført og årsafslutningen med aconto for første halvår udsendt.
Vi kan se, at der er oppumpet 66.487m3 vand og solgt 61.412 m3 vand, svarende til et spild på 7%.
Det er en markant stigning i forhold til de seneste år. Spildet i Faurskov, Hjerup og Stubberup er steget fra næste nul til 9 %.
Forbrugerne i disse tre områder, bedes være opmærksom på uregelmæssigheder i forsyningen, vandpytter som ikke forsvinder mv. I fald noget virker forkert, så kontakt vandværket hurtigst mulig.
mvh.
Kai Egede Jensen
Formand


18-05-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Vores nye hjemmeside giver mulighed for at tilmelde sig en alarmering omkring planlagte lukninger for vandet.
I menuen Beredskabs sms kan du tilmelde dig ordningen ved inddatering af dit mobil nr. og ellers følge vejledningen.

Vi vil bestræbe os på at sende besked ud i god tid ved planlagte arbejder, samt om muligt også at anvende muligheden ved akutte brud.

Situationen er lidt vanskeligere ved akutte brud, da der oftest er meget hektisk aktivitet når disse forekommer, og da sandsynligheden for at bestyrelsen er på arbejde eller tilsvarende er stor.

MEN - vi vil bestræbe os for at bruge det nye værktøj, så vi kan tilbyde den bedste service.

Kai Egede Jensen
Formand


04-05-2020

VELKOMMEN til Kerte Vandværks nye hjemmeside.


Bestyrelsen håber med denne nye og mere moderne hjemmeside, at vi får lettere ved at kommunikere ud omkring hvad der sker i Kerte Vandværk.

Vi har mange tiltag omkring renovering af vores ledninger. Der vil løbende i 2020 ske flere arbejder såvel i Kerteområdet som i Hjerupområdet.

Der vil også, som et nyt tiltag på hjemmesiden, snart blive en SMS ordning, så vi kan advisere om ledningsbrud. Ordningen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer den oppe at køre i løbet af juni. Følg med i vores informationer på denne side.

Som følge af et stort vandspild og et gammelt ledningsnet starter bestyrelsen med at renovere ledningsnettet i Hjerup.

Arbejdet vil pågå de næste to måneder. Der vil være driftsforstyrrelser, men vi vil bestræbe os på at minimere disse.

Arbejdet omfatter anlæg af en ny forsyningsledning fra Engvej til Billeskov. Arbejdet med ledningen fra Engvej til Skovvangsvej vil blive udført uden forstyrrelser. Ledningen på denne strækning placeres i den modsatte side af vejen . Omkoblingen vil kunne give driftsforstyrelser.

Med Venlig hilsen

Kai Egede Jensen
Formand
Kerte & Omegns Vandværk


Andelsselskabet

Kerte & Omegns Vandværk

Kertevej 65, Kerte

5560 Aarup

Cvr. : 80561210


 

Drift

Normal drift på vandværket og i forsyningsområderne.

 

 

 

Kontakt

 

Formand, Kai Egede Jensen

Hårevej 25
Faurskov
5560 Aarup

Mob.: 41 23 45 04

Mail: keg@faurskovmolle.dk

 

Kasserer, Pia Hingeberg Kristensen

Mobil: 28477733

Mail: pia.hingeberg.hansen@gmail.com